Ron Turk Servicebouw het bedrijf, dat van alle markten thuis is.

Disclaimer:

Ron Turk servicebouw heeft deze website met zorg op laten bouwen en inrichten en met zorg zal onderhouden, Wij staan echter niet garant dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren, alsmede dat de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen.

Evenmin zijn wij verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Uw bezoek en gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico. Ron Turk servicebouw accepteert daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van, of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Ron Turk Servicebouw liggen. Ron Turk servicebouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Ron Turk servicebouw geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u aangeven via ons contactformulier.